Algemene voorwaarden JELLY JAM DANCE
KIDS EN JEUGD

 • Alle lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De eerste (proef) les is gratis.
 • Schone (niet buiten gedragen) dansschoenen/gympen (met non-marking zool) zijn verplicht.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen gedurende de les of tijdens het omkleden in de kleedkamer.
 • Meedoen met de lessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 • Het dragen van (grote) sieraden is vanwege de veiligheid niet toegestaan in de les.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld staan in de les.
 • Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de docent.
 • Kauwgum is verboden.
 • De docent bepaalt het lesniveau van de deelnemer ongeacht eerdere danservaring van de deelnemer.
 • Wanneer de deelnemer de les verstoort, kan de docent hem/haar de toegang weigeren.
 • De deelnemer dient minimaal 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn in de kleedkamer. Mocht de deelnemer te laat aanwezig zijn dan heeft de docent het recht hem/haar de toegang voor de lopende les de toegang te weigeren.
 • Geen toegang voor publiek tijdens de lessen, m.u.v. vooraf aangegeven dagen en/of uitvoeringen. De deuren blijven tot einde les gesloten. Vragen stellen kan voor/na de les, telefonisch of per mail. Bij een proefles of open les zijn de ouders welkom.
 • Bij verhuizing dient u de adres en e-mail wijziging door te geven zodat alle gegevens actueel blijven.
 • Zorg voor een goede sfeer, want iedereen danst voor zijn plezier !!

BETALINGSCONDITIES KIDS EN JEUGD

De contributie voor de lessen zal via een automatische incasso gaan. Hiervoor dient u het incassoformulier in te vullen en terug te sturen naar:

Händellaan 49,
1411 JH Naarden.

Nieuwe leden betalen € 10,= inschrijfgeld (dit komt bij het eerste termijn bedrag).

 • Er wordt een schriftelijke opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd.
 • Restitutie van het lesgeld, bij tussentijdse beëindiging, kan alleen plaatsvinden na ontvangst van een schriftelijke opzegging met in achtneming van 2 maanden opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de 1e van de maand na ontvangstdatum van uw brief.
 • Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd wanneer er geen opzegging plaatsvindt voor 15 augustus van het desbetreffende jaar.

Het dansseizoen loopt van 4 september 2017 tot en met zondag 15 juli 2018.

Puppydance/ Streetdance / klassiek ballet

(per maand € 22,70)

 45 minuten

€ 90,80     september-december 2017
€ 147,55  januari – 15 juli 2018

Modern/jazz/ HipHop / Streetdance / Peuterdans

(per maand € 26,-)

60 minuten

€ 104,=     september-december 2017
€ 169,=     januari – 15 juli 2018

Hiphop Boys / Breakdance / DanceHall

(per maand € 29,70)

60 minuten

€ 118,80  september-december 2017
€ 193,=     januari – 15 juli 2018

KORTING VOOR LEDEN DIE MEER WILLEN DANSEN !

2E LES PER WEEK IS MET 30% KORTING OP HET LESGELD

3E LES PER WEEK IS MET 50% KORTING OP HET LESGELD