Algemene voorwaarden JELLY JAM DANCE
VOLWASSENEN

 1. Alle lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. De eerste (proef) les is gratis.
 3. Schone (niet buiten gedragen) dansschoenen/gympen (met non-marking zool) zijn verplicht.
 4. De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen gedurende de les of tijdens het omkleden in de kleedkamer.
 5. Meedoen met de lessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 6. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 7. Het dragen van (grote) sieraden is vanwege de veiligheid niet toegestaan in de les.
 8. Roken is niet toegestaan.
 9. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld staan in de les.
 10. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de docent.
 11. Wanneer de deelnemer de les verstoort, kan de docent hem/haar de toegang weigeren.
 12. Bij verhuizing dient u de adres en e-mail wijziging door te geven zodat alle gegevens actueel blijven.
 13. Zorg voor een goede sfeer, want iedereen danst voor zijn plezier !!

BETALINGSCONDITIES VOLWASSENEN

Restitutie van het lesgeld, bij tussentijdse beëindiging, kan alleen plaatsvinden na ontvangst van een schriftelijke opzegging met in achtneming van 2 maanden opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de 1e van de maand na ontvangstdatum van uw brief.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd wanneer er geen opzegging plaatsvindt voor 15 augustus van het desbetreffende jaar.

LOSSE LES

Losse les 60 min. / leden € 10,=
Losse les 60 min./ niet-leden € 12,50

RITTENKAARTEN

10 rittenkaart 60 min. / 13 weken geldig € 85
10 rittenkaart 60 min./ onbeperkt geldig € 110,=

ABONNEMENTEN

Abonnement 1x per week / € 7,50 per les / 60 min.*  € 30,- p mnd
Abonnement 2x per week/ € 6,25 per les / 60 min *   € 50,- p mnd.

* inschrijfgeld volwassenen is € 12,50
* instromen altijd mogelijk ; verrekening is vanaf de startweek
* abonnement loopt, zonder opzegging, stilzwijgend door
* opzegtermijn is 2 maanden
* in de basisschool vakanties geen les