Puppydance

VOOR KINDEREN VAN
4-5 JAAR

Deze les staat in het teken van bewegen, spelen en dansen op muziek. Het programma sluit aan op de belevingswereld van het kind. Op een speelse manier leert het kind de bewegingsmogelijkheden van het lichaam kennen. We gebruiken allerlei soorten muziek, waaronder de nieuwste kinderhits van bv. K3 en Kinderen voor Kinderen. Ook wordt er gewerkt met verschillende thema’s zoals de seizoenen, dieren en sprookjes.
Kom je een keer meedoen ?

Docenten & Tijden